Laden...

Conditiemeting NEN-2767

Conditiemeting NEN-2767

Uw vastgoed in de gewenste conditie

Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud houdt uw gebouw in de gewenste conditie, waarmee u voldoet aan wet- en regelgeving én kunt u dure storingen aan installaties en systemen voorkomen.

Een uniforme vastlegging van de conditie van bouw- en installatiedelen is het fundament voor planmatig beheer en onderhoud van uw vastgoed. Steeds meer wordt dit gedaan met NEN 2767 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” waarbij de mogelijke risicovolle effecten van gebreken in beeld wordt gebracht. Het geheel geeft inzicht in maatregelen en kosten voor de korte en lange termijn in meerjaren-onderhoudsplannen (MJOP).

De NEN 2767 conditiemeting en risicobeoordeling vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Bij het vaststellen van de conditiescores wordt gebruik gemaakt van de kenmerken van gebreken conform de NEN 2767 deel 1 en 2.

Bij toepassing van de NEN 2767 conditiemeting worden ook de effecten van gebreken voor organisatie specifieke risico’s in beeld gebracht. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van de aangetroffen gebreken aangegeven. Samen met de conditiescore vormen de risico’s de basis voor de formulering van gewenste onderhoudsniveaus.

Flexibel & enthousiast

Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud is een enthousiast bedrijf, dat graag uw partner is bij projectmatige uitdagingen. Of het nu gaat om onderhoud-, service- en/of renovatieprojecten, of om een geheel project van nieuwbouw tot verbouw. Wij staan voor u klaar!        

Helder en transparant

Onze kracht is om bouwplannen tot in perfectie uit te werken. Daarbij is van belang dat wij in de voorbereidingsfase samen met u alle wensen en kosten tegen elkaar afwegen en goed uitwerken.
Tijdens de bouw nog wijzigingen aanbrengen is meestal lastig en brengen veel extra kosten met zich mee. Door onze manier van werken is een goed verloop van het bouwproces gegarandeerd.

24-uur service, landelijke dekking

van Vugt vastgoedbeheer &  onderhoud staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar om calamiteiten op te lossen. U bent verzekerend van snelle en vakkundige hulp bij noodsituaties. Spoedreparaties worden meteen verricht, eventuele aanvullende werkzaamheden worden in overleg met u tijdens normale werktijden uitgevoerd. Storing? Bel 085-0402563

Van Vugt Vastgoedbeheer & -onderhoud is een enthousiast bedrijf, dat graag uw partner is bij projectmatige uitdagingen.
Of het nu gaat om onderhoud-, service- en/of renovatieprojecten, of om een geheel project van nieuwbouw tot verbouw. Wij staan voor u klaar!