Laden...

Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG
Dit is de privacyverklaring van van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud te Didam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51973871. Deze privacyverklaring is te vinden op onze website.

Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud respecteert de privacy van alle relaties en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonsgegevens zijn bij van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud bekend, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft ingevuld op het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
 Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud persoonsgegevens nodig heeft
Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt telefonisch niet bereikt kunt worden.

Bewaartermijn
Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen en de gebruikelijke richtlijnen aangehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@vanvugt-projecten.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Vugt Vastgoedbeheer & -onderhoud gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd netwerk om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Flexibel & enthousiast

Van Vugt vastgoedbeheer & onderhoud is een enthousiast bedrijf, dat graag uw partner is bij projectmatige uitdagingen. Of het nu gaat om onderhoud-, service- en/of renovatieprojecten, of om een geheel project van nieuwbouw tot verbouw. Wij staan voor u klaar!        

Helder en transparant

Onze kracht is om bouwplannen tot in perfectie uit te werken. Daarbij is van belang dat wij in de voorbereidingsfase samen met u alle wensen en kosten tegen elkaar afwegen en goed uitwerken.
Tijdens de bouw nog wijzigingen aanbrengen is meestal lastig en brengen veel extra kosten met zich mee. Door onze manier van werken is een goed verloop van het bouwproces gegarandeerd.

24-uur service, landelijke dekking

van Vugt vastgoedbeheer &  onderhoud staat 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar om calamiteiten op te lossen. U bent verzekerend van snelle en vakkundige hulp bij noodsituaties. Spoedreparaties worden meteen verricht, eventuele aanvullende werkzaamheden worden in overleg met u tijdens normale werktijden uitgevoerd. Storing? Bel 085-0402563

Van Vugt Vastgoedbeheer & -onderhoud is een enthousiast bedrijf, dat graag uw partner is bij projectmatige uitdagingen.
Of het nu gaat om onderhoud-, service- en/of renovatieprojecten, of om een geheel project van nieuwbouw tot verbouw. Wij staan voor u klaar!